Konzultace trimu 1

Aktualizováno: 13. 12. 2021


Žlutý text (nejspíše od majitele koně) Poměr stěna/chodidlo: když udělám zkosení, není možné, abych získala rovnoměrnou linii odpředu dozadu, protože chodidlo není v souladu se stěnou. Buď je stěna vepředu příliš nízká, nebo mám v nejširší části chodidla více stěny.

Text vedle fotky od Maureen Nepochopil(a) jste kopyto. Neřídíme se stěnou, ale chodidlem. Pokud je chodidlo níže, respektujeme to. Trim zůstává stejný. Tím se kopyto samo dostává do rovnováhy. Musíme se řídit tím, kde je chodidlo, protože chodilo je správně. Kopytní stěna může být deformovaná. Proto prosím vystrouhejte kopyto jak je vyznačeno v konzultaci* a netrapte se tím, že chodidlo není tam, kde si myslíte, že by mělo být. Je tam, kde POTŘEBUJE být. To je důvod, proč trim spočívá ve zkosení stěny, které začínáme na bílé čáře, po obvodu kopyta od jedné patkové čtvrtě k druhé. Patky snižte na výšku 1/4 palce nad chodidlo a zkosení plynule vytáhněte do ztracena skrz čtvrtě nahoru k patkám. Jedině tak můžeme kopytu pomoct se uzdravit.

* S největší pravděpodobností se jedná o navazují diskuzi mezi Maureen a klientkou. Kdy se klientka Maureen ptá doplňující dotaz ke konzultaci trimu, kterou od Maureen obdržela (zde na fotce vyznačení trimu není). Žluté šipky patří nejspíše ke žlutému textu majitelky koně a klientky tazatelky v jedné osobě. Maureen tento typ šipek v konzultacích nepoužívala. Na fotce není samotný trim vyznačen. Poznámka překladatele:

  • 1/4 palce odpovídá přibližně výšce 6 mm, pro snadnější zapamatování si můžete pamatovat výšku půl centimetru

  • stěna v patkách se strouhá naplocho, úhel zkosení se tak bude v rámci vytažení skrz čtvrtě k patkám postupně snižovat až k nule

39 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše