Valach ČT, 23 let, rozdíl 3 měsíce

Před nedávnem mi přišel email s dotazem, zda je HGM trim vhodný i na řešení tzv. kopytních sukní a jak v takovém případě trim vést. Pravidla HGM trimu zůstávají stejná, důležité je správně přečíst kopyto, abychom věděli, kudy trim vést.

 

Tato případová studie se týká levého zadního kopyta valacha ČT. Kůň je ustájen pastevně. K dispozici adlibitní příkrm sena. Valach letos slavil 23 narozeniny. V současnou chvíli si užívá pohodový důchod ve společnosti svých koňských kamarádů. V průběhu 3 měsíců, které tato studie zaznamenává, nedošlo k žádné změně menežmentu, krmné dávky, tréninkového zatížení, ani mu nebylo dělané žádné fyzioterapeutické či jiné ošetření. Majitelka pobývala v zahraničí, kůň si užíval prázdniny. Došlo pouze ke změně trimu.

Pohled zepředu

Fotka vlevo byla pořízena ráno před prvním HGM trimem 28. 8. 2021. Fotka uprostřed je odpoledne po prvním HGM trimu. Fotka vpravo zachycuje kopyto o 3 měsíce později po trimu 22. 11. 2021.


28. 8. 2021

Na vnější (laterální) straně kopyta je vidět výrazné konkávní prohnutí kopytní stěny (tzv. sukně). Vnitřní a vnější kopytní stěna vyrůstají pod rozdílným úhlem a mají rozdílnou délku. Kopytní stěna na vnitřní (mediální) straně je v oblasti pod korunkou konkávně prohnutá, zatímco spodní část kopytní stěny má tendenci se spíše vyboulovat konvexně. Korunková linie je na vnější straně vytlačená nahoru. Povšimněte si, jak je oblast na korunkovou lilni, především v oblasti vnější čtvrtě nad špicí "natlakovaná". Vidíme nepravidelné zakřivení osy prstu. Na fotce uprostřed, tedy po prvním trimu, je vidět již částečné zlepšení.


22. 11. 2021

Konkávní prohnutí kopytní stěny na vnější straně odrůstá. Horní část kopytní stěny se již neodtahuje od kopytní kosti. Nově odrůstající kopytní stěna je dobře připojena ke kopytní kosti a nedochází k její separaci. Došlo k relaxaci a vyrovnání kopytní stěny na vnitřní straně kopytního pouzdra. Začíná se zlepšovat vzájemný poměr a úhel kopytních stěn: vnitřní x vnější strana. Korunková linie se vyrovnává. Osa prstu se též zlepšila. Ještě nejsme u konce! Zajímavé je sledovat i odrůstání a relaxaci růstových kroužků.

Níže jsem se nažila vyznačit body, o kterých mluvím v textu. Linie si nekladou za cíl přesně kopírovat jednotlivé struktury, spíše přivést pohled ke konkrétním místům a problémům pro jejich snadnější identifikaci na neoznačených fotkách výše. Modré šipky ukazují na růstové kroužky. Žluté šipky ukazují dvouesovité prohnutí vnitřní (mediální) kopytní stěny. Žluté linie nad korukovou linií poukazují na její zakřivení a vyboulení především na první fotce. Žluté linie po stranách kopyta zvýrazňují změny zakřivení a délky kopytních stěn ve čtvrtích.Pohled z boku Fotka vlevo byla pořízena ráno před prvním HGM trimem 28. 8. 2021. Fotka uprostřed je odpoledne po prvním HGM trimu. Fotka vpravo zachycuje kopyto o 3 měsíce později po trimu 22. 11. 2021.28. 8. 2021

Vidíme kopyto s přerostlou kopytní stěnou s mírně konvexním profilem dorzální kopytní stěny. Patky jsou "zborcené". Patkové hrany jsou dlouhé, ale nízké. Dlouhé nízké patky jsou vystaveny velkému tlaku a dochází k jejich "rozdrcení". Uvnitř kopyta vznikají nadměrné tlaky, prstní polštář bývá slabý. Korunková linie je vlivem podsunutých patek nepravidelně vyklenutá směrem nahoru. Kopytní stěna se v oblasti vnější (laterální) čtvrti prolamuje a vzniká zde prasklina.


22. 11. 2021 Profil dorzální kopytní stěny se zlepšil, již nepůsobí dojmem konvexního vyboulení. Patkové hrany se zkrátily, ale zvýšila se jejich výška a zatáhly se dozadu. Oblast nad patkami má "plnější" vzhled. Patkové valy jsou plnější a "kulatější" oproti fotce ze srpna, kde působí "plošším" dojmem. Kopytní stěna ve vnější čtvrti začíná odrůstat pod novým a lepším úhlem, již se neprolamuje. Prasklina ve čtvrti začíná od korunky odrůstat.

Další pokus o mé chabé umělecké ztvárnění popisu v textu :) Barevné linie opět plně nekonturují jednotlivé struktury, cílem je přivést pohled na správná místa. Žlutá linie ukazuje změny v zakřivení korunkové linie. Zelená linka zdůrazňuje změnu v délce a postavení patkových hran. Červená linie s šipkou u dorzální kopytní stěny ukazuje tendenci ke konvexnímu vyboulení v srpnu a následné změně z listopadu. Modré šipky přivádí pohled k patkovým valům. Oranžový "ptáček" na kopytní stěně důrazňuje prolomení kopytní stěny ve vnější čtvrti.


Závěr

Kopytní stěna nebyla rašplována zvenku, a to ani v místě "sukní".


Kopyto bylo po celou dobu trimováno dle pravidel Hoof Guided Method. Zkosení stěny v úhlu 20 stupňů po celém obvodu kopyta s postupným vytažením nahoru k patkám. Patky jsou trimovány naplocho. Pokud byl přítomen ridge, začínalo zkosení už v chodidle kousek před ridge. Patky nebyly snižovány pokud jejich kopytní stěna nad chodidlem v oblasti patek (měřeno v místě úhlu rozpěrky) nebyla výše než 5 mm nad chodidlem. Pokud byla v jedné patce kopytní stěna nad chodidlem výše než druhá, snižovala se pouze jedna tak, aby byly obě dvě stejně vysoko nad chodidlem. Se zatažením kopytní špice dozadu, došlo k relaxaci kopytního pouzdra a patky se samy začaly posouvat dozadu a stavět se více nahoru.


Laterální oblouček, který je vidět z boku, je výsledkem zkosení, které plynule přechází nahoru k patce a sleduje konturu chodidla. Do chodidla nebyl uměle vyřezán.

206 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše