top of page
IMGL6417.jpg

PhysioDressage

"Drezura je pro koně, ne koně pro drezuru."

Věřím v myšlenkou "sportem ku zdraví", trénink, jehož produktem by měl být zdravý

a spokojený kůň až do vysokého věku. Neméně důležité jsou pro mě pocity a názor mého čtyřnohého partnera. Trénink se snažím vést v pozitivním duchu s důrazem na skutečné pochopení cviku ze strany koně i jezdce. Mojí snahou je si s koněm vybudovat dobrý, přátelský vztah a pomoci mu maximálně rozvinout jeho potenciál v mezích jeho fyzických a mentálních schopností. Důraz kladu na jemnou a precizní komunikaci

a trénink krok za krokem založený na vzájemném respektu a korektní biomechanice.

Na koně zbytečně netlačím a dávám mu čas, aby nejprve našel rovnováhu fyzickou

i duševní. Mým cílem je dvojce, které práce přináší potěšení a pocit naplnění. Na trénik

se divám nejenom okem trenéra, ale i člověka, který se intenzivně věnuje a vzdělává

v oblasti manuálních terapií pro rehabilitačního tréninku pro koně.
Proto název  "PhysioDressage".

Home: Welcome
IMGL6925 (1).jpg

Práce ze země

na obnosku, na ruce, na lonži i dlouhých otěžích

bottom of page